FAQ

“Chtěli bychom natočit firemní video, za kolik to umíte?”, prostý dotaz, na který je ovšem složitá odpověď. Tato otázka nám nezodpoví nic z toho, co ke stanovení ceny potřebujeme vědět. Nevíme jak je velká firma, kolik má poboček, zda chce klient video jen z výroby nebo i z administrativy, zda máme odvyprávět příběh otce-zakladatele nebo se soustředit na nové technologie, zda bude video komentované, kolik verzí nebo jazykových mutací má vzniknout… Proto musíme nejprve probrat tyto otázky v rámci přípravy, až sepíšeme smlouvu, která obsahuje finální cenu za výsledné video včetně naší práce, podkresové hudby a grafiky. 

Cenu videa stanovujeme ze tří složek: příprava, záznam a střih. Co která obnáší, je rozepsané v jednotlivých položkách. Obvykle cenu kalkulujeme dle počtu lidí a použité techniky v jednotlivých fázích výroby.

Jak je zřejmé, co projekt, to individuální cena. Přesto se však držíme s cenami při zemi. Díky tomu zůstáváme konkurenceschopní a naprostá většina našich klientů s námi spolupracuje dlouhodobě. Vědí, že se o všechno postaráme a s výsledkem budou spokojení.

Po tom co nás klient kontaktuje, přichází na řadu příprava, která je pro výsledný produkt naprosto zásadní. Na schůzce nasloucháme představě zadavatele a snažíme se přijít s praktickým řešením. Jinou formu bude mít produktové video technologické firmy, jinou svatba a zcela odlišnou zase dokument o úspěšném sportovci. Dle objednávky sepíšeme smlouvu.

Výsledkem preprodukce je často pouze ústní dohoda, kdy se stanoví termín natáčení, velikost natáčecího štábu a samozřejmě rozpočet. Při velkém projektu se ale bez scénáře neobejdeme. Ten detailně rozvíjí vizuální složku, audio složku a případný komentář/grafiku. Scénář posíláme klientovi ke schválení a ten má prostor pro další úpravy. 

Často v přípravné fázi musíme navštívit místo natáčení – děláme tzv. obhlídky. To je potřeba, abychom eliminovali různé rušivé faktory – třeba míru hluku nebo nedostatečné osvětlení.

Klapka, akce, jedem. Tak  rychle to skutečně nejde. Vlastnímu zapnutí kamery předchází příprava techniky, nedivte se tedy, když na místě potřebujeme být i několik hodin před začátkem natáčení.

Příprava také může zahrnovat nasvětlení scény, instalaci mikrofonů a nastavení úrovní zvuku, případně práci maskérky.

Natočená data putují do střižny. Nejprve se celý materiál synchronizuje se zvukem, potom proběhne tzv. výběrka, kdy vyřazujeme nevyhovující záběry. Již v této fázi přidáváme podkresovou hudbu, která má určující vliv na atmosféru a tempo výsledného videa.

Následuje střih. Často z jednoho materiálu vzniká několik verzí videa pro různé použití, různé jazykové mutace, případně doplněné o titulky. Součástí je vyvážení barev a celkové tonality videa, srovnání jasu a kontrastu, případně “dobarvení”. Pak doplníme video o texty, většinou animované. Pokud je to součástí zadání, doplníme video o animaci na míru. Nakonec srovnáme úrovně audia a prolneme hudbu s komentářem. Doplníme zvukové efekty. Exportujeme v dohodnutém formátu podle budoucího použití videa.