TART

Firemní video

Play Video

Toto video je bezpochyby největším projektem, na kterém jsme v Joker films pracovali. Jeho natáčení a střih zabralo bezmála rok. V technologické firmě TART, která se především zabývá výrobou obalových materiálů, jsou detailisté a podle toho se k image videu přistupovalo. Vše začalo několikastránkovým scénářem, který měl několik verzí. Během vlastního natáčení jsme navštívili mnoho výrobních závodů, ústředí a zákaznické centrum firmy, podívali jsme se do vývojového oddělení i ke klientům firmy TART.

Obrovský objem natočených dat byl ale jen začátkem editorské práce. Zde, více než kdy jindy, bylo zapotřeba nadhledu, abychom si ujasnili, co má pro výsledný obraz přínos a co odvádí pozornost. Také střih měl několi variant, z nichž jsme následně cizelovali výslednou formu. Důležitým prvkem videa je animovaná infografika, která divákovi pomáhá vyznat se ve složité struktuře a současně mu přibližuje některé aspekty firmy, které bychom jen těžko natáčeli.

Video vzniklo v několika jazykových mutacích a ve dvou různě dlouhých verzích.

PRODUKCE

SCÉNÁŘ

KAMERA

EDIT

ANIMACE